ЗА НАС

Иновации и конкурентоспособност

"АНВЕРС - КОНСТРУКТ" ЕООД е създадена през 2006 година.

Фирмата е редовен член на Камарата на строителите в България и притежава разрешителни за строежи I-ва група - от III-та до V-та категория; III-та група; IV-та група и V-та група. Регистрирана е в Централния професионален регистър на строителя.

Притежава следните сертификати:
- Система за управление на качеството
БДС EN ISO 9001:2008;
- Система за управление по отношение на околната среда
EN ISO 14001:2004;
- Система за управление на здравето и безопастността при работа
OHSAS 18001:2007 / ELOT 1801:2008.

В работата си съчетава професионализъм и стремеж за полагане на нови технологии, високо качество на извършваните услуги, индивидуален подход към всеки клиент, разбиране и удовлетворяване на неговите изисквания и потребности.

Качество
Точност
Чистота
Честност

Фирмата се занимава с извършване на строителство, ремонти и довършителни работи на жилища, магазини, хотели, ресторанти, офиси и др.

Разполага с висококвалифицирани кадри с дългогодишна практика в строителството в чужбина и в България. А също и със собствен транспорт и складова база.

За времето, през което практикуваме нашата дейност успяхме да спечелим доверието на много клиенти, да изградим име на лоялен и конкурентен партньор!